Ви можете підписатись на поштову розсилку новин або іншої цікавої та корисної інформації
Захисний код*:
відписатись
22.05.2017
a
a
a
Стан роботи зі зверненнями громадян у 2016 році

Стан роботи зі зверненнями громадян

 в Державній прикордонній службі України

у 2016 році

У 2016 році в органах управління Державної прикордонної служби України робота зі зверненнями громадян проводилася відповідно до вимог ст. 40 Конституції України, Закону України від 02.10.1996 № 384/96 – ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008  № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби України і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного розв’язання порушених у них питань.

Авторам звернень за результатами розгляду в установлені законом терміни надавалися письмові відповіді, а тим, хто був на прийомі у керівництва Державної прикордонної служби України, – усні. У деяких випадках відповіді на звернення надавалися після їх більш докладного вивчення та вирішення з подальшим доведенням результатів розгляду до відома заявників.

В органи управління Державної прикордонної служби України у 2016 році надійшло 15317 звернень громадян, що на 27,0% більше порівняно з 2015 роком (у 2015 році – 12061), з них:

до Адміністрації Державної прикордонної служби України9402 (у 2015 році – 7698) – збільшення на 21,1%;

до регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України – 3693 (у 2015 році – 3656) – збільшення на 1,0%;                    

до підрозділів центрального підпорядкування2222 (у 2015 році – 707)  – збільшення у 3,1 раза.

Вид звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Всього надійшло звернень

7698

9402

4363

5915

Заяви (клопотання)

7637

(99,2%)

9338

(99,3%)

4115 (94,3%)

5338 (90,2%)

Скарги

61

(0,8%)

64

(0,7%)

248 (5,7%)

577

(9,8%)

Характер звернень:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Усні (подані на особистому прийомі)

129

155

 

926

1027

Надіслані поштою

7569

9247

 

3437

4888

Повторні звернення

69

50

 

103

286

Колективні звернення

42

44

 

26

46

Анонімні звернення

12

13

9

135

Звернення, що не належать до повноважень суб’єктів звернень

244

207

 

167

151

Звернення громадян розглянуто:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Особисто керівником

 

364

(4,7%)

410

(4,4%)

2490 (57,1%)

3410

(57,6%)

Заступниками керівника

5706

(74,1%)

6820

(72,5%)

363 (8,3%)

993

(16,8%)

Начальниками управлінь (відділів)

1628

(21,2%)

2172

(23,1%)

1510 (34,6%)

1512

(25,6)

Звернення надійшли від:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Громадяни України

5518 (71,7%)

6694

(71,2%)

125

(2,9%)

5440

(92,0%)

Громадяни СНД

1381

(17,9%)

1891

(20,1%)

66

(1,5%)

298

(5,0%)

Іноземні громадяни

799 (10,4%)

817

(8,7%)

4172 (95,6%)

177

(3,0%)

Категорії заявників (із загальної кількості звернень):

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

учасники та інваліди ВВВ

0

3

 

3

 

6

учасники бойових дій

8

(0,1%)

36

(0,4%)

185

(4,2%)

347

(5,9%)

пенсіонери-прикордонники

457

(5,9%)

490

(5,2%)

479 (11,0%)

515

(8,7%)

члени сімей військовослужбовців

120

(1,6%)

63

(0,7%)

222

(5,1%)

336

(5,7%)

близькі родичі військовослужбовців

26

(0,3%)

18

(0,2%)

192

(4,4%)

173

(2,9%)

працівники Держприкордонслужби

4

2

 

57

(1,3%)

67

(1,1%)

військовослужбовці, з яких:

18

(0,2%)

16

(0,2%)

586 (13,4%)

1149

(19,5%)

офіцери

5

5

 

190

(4,3%)

227

(3,8%)

сержантський склад

13

 

11

396

(9,1%)

738

(12,4%)

військовослужбовці строкової служби

0

0

0

184

(3,1%)

Основні питання, які порушували громадяни у зверненнях:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Фінансове забезпечення

 

453

(5,9%)

385

(4,1%)

535

(12,3%)

728

(12,3%)

Порядок проходження служби, поновлення на службі, переведення по службі 

180

(2,3%)

141

(1,5%)

358

(8,2%)

636

(10,8%)

Виділення санаторно-курортних путівок на лікування

164

(2,1%)

242

(2,6%)

11

(0,3%)

35

(0,6%)

Порядок перетинання державного кордону, непропуск через державний кордон тощо

825

(10,7%)

 

889

(9,5%)

1423 (32,6%)

1641

(27,7%)

Отримання житла, поновлення в черзі на його отримання

74

(1,0%)

65

(0,7%)

233

(5,3%)

180

(3,0%)

Неправомірні дії посадових осіб

17

(0,2%)

19

(0,2%)

96

(2,2%)

175

(3,0%)

Неправомірні дії прикордонників

9

10

216

(5,0%)

410

(6,9%)

Надання інформації про перетинання кордону

3852

(50,0%)

4882

(51,9%)

_____

_____

Тимчасове обмеження права виїзду за межі України

1894

(24,6%)

2487

(26,4%)

_____

_____

Інші питання

 

230

(3,1%)

282

(3,0%)

1491 (34,1%)

2110

(35,7%)

Структурними підрозділами Державної прикордонної служби України за напрямами службової діяльності розглянуто звернень:

 

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Департамент охорони державного кордону (штаб)

779

(10,1%)

961

(10,2%)

1882 (43,1%)

1546 (26,1%)

Управління (відділ) кадрового менеджменту

170

(2,2%)

187

(2,0%)

442

(10,1%)

717 (12,1%)

Управління охорони здоров’я        (мед. служба)

192

(2,5%)

297

(3,2%)

63

(1,4%)

110

(1,9%)

Управління (відділ) матеріального забезпечення

78

(1,0 %)

79

(0,8 %)

487

(11,2%)

480

(8,1%)

Фінансово-економічне  (відділ) управління

462

(6,0%)

396 (4,2%)

582

(13,3%)

775 (13,1%)

Управління (відділ) соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи 

29

(0,4%)

23

(0,2%)

304

(7,0%)

538

(9,1%)

Управління правового забезпечення (юридична служба)

5

 

6

 

166

(3,8%)

526

(8,9%)

Головний центр обробки спеціальної  інформації

5746

(74,6%)

7372

(78,4%)

____

____

Інші структурні підрозділи

237

(3,1%)

81

(0,9%)

437

(10,1%)

1223

(20,7%)

На звернення громадян відповідь надано у термін:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

До 15 днів

6557 (85,2%)

8040

(85,5%)

3883 (89,0%)

5135 (86,8%)

У місячний термін

961

(12,5%)

1084

(11,5%)

372

(8,5%)

614

(10,4%)

До 45 днів

32

(0,4%)

34

(0,4%)

42

(1,0%)

48

(0,8%)

Перебуває у стадії розгляду

148

(1,9%)

244

(2,6%)

66

(1,5%)

118

(2,0%)

За результатами розгляду звернень громадян:

 

Адміністрація Держприкордонслужби

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення

2015 рік

2016 рік

2015 рік

2016 рік

Перебуває у стадії розгляду

148

(1,9%)

244

(2,6%)

66

(1,5%)

118

(2,0%)

Надано роз’яснення

2088

(27,1%)

2388

(25,4%)

2180 (50,0%)

2833

(47,9%)

Вирішено позитивно

 

4568 (59,4%)

5397

(57,4%)

1761 (40,4%)

2376

(40,2%)

Відмовлено у задоволенні вимог

652

(8,5%)

1166

(12,4%)

189 (4,3%)

437

(7,4%)

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі тощо

31

(0,4%)

24

(0,3%)

167 (3,8%)

151

(2,5%)

Надіслано на розгляд за належністю до органів охорони держкордону

211

(2,7%)

183

(1,9%)

____

____

У регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України надійшло:

Регіональні управління, органи охорони державного кордону та забезпечення Державної прикордонної служби України

 

Кількість звернень

2015 рік

2016 рік

Північне регіональне управління

1254 (28,7%)

517

(8,7%)

Східне регіональне управління

624

(14,3%)

908

(15,4%)

Азово-Чорноморське регіональне управління

218

(5,0%)

278

(4,7%)

Південне регіональне управління

780

(17,9%)

921

(15,6%)

Західне   регіональне управління

780

(17,9%)

1069

(18,1%)

Національна академія ДПСУ

ім. Б. Хмельницького

102

(2,3%)

132

(2,2%)

ОКПП “Київ”

155

(3,6%)

193

(3,3%)

Навчальний центр підготовки молодших спеціалістів

130

(3,0%)

77

(1,3%)

Мобільний прикордонний загін

3

2

Головний центр зв’язку, автоматизації та захисту інформації

3

8

Окрема комендатура охорони і забезпечення

253

(5,8%)

338

(5,7%)

Центральна база зберігання та постачання

9

7

Центральний клінічний госпіталь

13

8

Центральна військово-лікарська комісія

39

(0,9%)

61

(1,0%)

Контактний центр ДПСУ

 

0

1396

(23,6%)

Найкраще робота зі зверненнями громадян протягом 2016 року проводилася в управлінні кадрового менеджменту Адміністрації Держприкордонслужби України, а також в управліннях Західного, Південного і Східного регіональних управлінь, Луцькому, Одеському, Львівському, Харківському, Сумському, Краматорському прикордонних загонах, в ОКПП «Київ», Кінологічному навчальному центрі (м.Великі Мости) та у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Головними завданнями у роботі зі зверненнями громадян на 2017 рік Головою Державної прикордонної служби України визначено вдосконалення системи контролю за додержанням вимог чинного законодавства щодо забезпечення:

  • конституційних прав громадян на звернення;
  • всебічного, кваліфікованого і оперативного вирішення порушених у зверненнях питань;
  • задоволення законних прав та інтересів громадян.